laboratoare


Laborator - Protecția fitosanitară a viței de vie

Laborator -Protecția fitosanitară a viței de vie La SCDVV Blaj cercetãrile sistematice de protecţie fitosanitarã a viţei de vie au început în anul 1958. În perioada respectivã cercetarea ştiinţificã a fost orientatã pe studiul biologiei, ecologiei şi combaterii manei viţei de vie (Plasmopara viticola) ...

Citește mai departe
Laborator -Genetica și ameliorarea viței de vie

In cadrul Laboratorului de ameliorarea viței de vie activitatea de cercetare ştiinţifică s-a orientat spre trei direcţii principale şi anume: 1.Studiul soiurilor din sortimentul local, a celor noi şi a celor introduse din sortimentul mondial în scopul stabilirii capacităţii de adaptare în arealul de cultură din podgoriile situ...

Citește mai departe
Laborator -Agrochimie viticolă

Agrochimie viticolă Primele cercetări de agrochimie au fost efectuate la Staţiunea Experimentală Viticolă Crăciunelul de Jos începând cu anul 1953 şi au vizat testarea dozelor de îngrăşăminte organice şi chimice pe diferite tipuri de sol, cât şi urmărirea evoluţiei umidităţii solului în perioada de vegetaţie activă a viţei...

Citește mai departe
Laborator -Agrotehnică viticolă

Agrotehnică viticolă Cercetările de agrotehnică au avut de rezolvat probleme prioritare privind stabilirea metodelor de modernizare a plantaţiilor viticole în vederea mecanizării. Soluţionarea acestor probleme s-a desfăşurat în timp, necesitând precizarea unor elemente cu privire la tipul de tăiere şi sarcina de rod. Au trebuit să...

Citește mai departe
Laborator- Producerea materialului săditor viticol

Producerea materialului săditor viticol Activitatea de producere a materialului săditor viticol din această zonă datează cu mult înainte de înfiinţarea Staţiunii. Erau vestite pepinierele de la Crăciunel şi Aiud. Preluând tradiţia şi dezvoltând acest sector s-a ajuns să avem una din cele mai vestite pepiniere din ţară, în...

Citește mai departe
Laborator- Tehnologia , chimia şi microbiologia vinului

Tehnologia , chimia şi microbiologia vinului Cercetările efectuate pe plan mondial în probleme de vinificaţie au fost în permanenţă concentratre pe linia obţinerii unor vinuri de calitate superioară, urmărindu-se în acest scop găsirea unor soluţii care să conducă la o exploatare cât mai completă a potenţialului natural oferit ...

Citește mai departe