laboratoare


Ghidul fitosanitar al viticultorului 2013

Protecţia fitosanitară a viţei de vie reprezintă cea mai importantă verigă pentru realizarea unor culturi sănătoase, stabile şi eficiente, din punct de vedere economic. În ecosistemele viticole care se constituie în monocultură de lungă durată, amplificarea dezechilibrelor biocenotice cu declanşarea unei explozii de dăunători şi agenţi ...

Citește mai departe
Protecția fitosanitară a viței de vie

Protecţia fitosanitară a viţei de vie reprezintă cea mai importantă verigă pentru realizarea unor culturi sănătoase, stabile şi eficiente, din punct de vedere economic. În ecosistemele viticole care se constituie în monocultură de lungă durată, amplificarea dezechilibrelor biocenotice cu declanşarea unei explozii de dăunători şi agenţi ...

Citește mai departe
Genetica și ameliorarea viței de vie

Dezvoltarea viticulturii din Transilvania a necesitat în primul rând cunoaşterea şi stabilirea sistemului de bază specific acestei zone. Condiţiile pedoclimatice au favorizat cultura soiurilor de viţă de vie pentru producerea vinurilor albe. In cadrul Laboratorului de ameliorarea viței de vie activitatea de cercetare ştiinţifi...

Citește mai departe
Agrochimie viticola

Primele cercetări de agrochimie au fost efectuate la Staţiunea Experimentală Viticolă Crăciunelul de Jos începând cu anul 1953 şi au vizat testarea dozelor de îngrăşăminte organice şi chimice pe diferite tipuri de sol, cât şi urmărirea evoluţiei umidităţii solului în perioada de vegetaţie activă a viţei de vie. Ce...

Citește mai departe