Organizare


Structura organizatorică și funcțională -Organigrama

Stațiunea de cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj are în cadrul structurii sale organizatorice laboratoare de cercetare, baze experimentale de cercetare-dezvoltare, sectoare, compartimente, aparat funcţional și unități de prezentare și desfacere. Activitatea de cercetare ştiinţifică &ndash In prezent sectorul de cerce...

Citește mai departe
Structura și organizarea actuală a sectorului de cercetare

Structura şi organizarea actuală a sectorului de cercetarea SCDVV Blaj: Activitate cercetare ştiinţifică în domeniul viticultură, vinificaţie cu compartimente de cercetare care vizează obiective privind: Ameliorarea viţei de vie- crearea de soiuri noi şi clone de viţă de vie, adaptate zonei de cultura din centrul Transilvaniei Producerea m...

Citește mai departe
Structura și organizarea actuală a sectorului de dezvoltare

Structura și organizarea actuală a sectorului de dezvoltare Direcţiile actuale ale sectorului de dezvoltare: producerea şi comercializarea materialului săditor viticol de calitate superioară din soiuri pentru vinuri albe şi soiuri de masă (viţe altoite, butaşi) producerea şi comercializarea materialului săditor pomicol (măr, păr, piersic, ...

Citește mai departe