documente de interes public


Raport anual de activitate /2021

Raportul de activitate pentru anul 2021 Raportul cuprinde activitatea de cercetare derulată la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj, în anul 2021, cu realizări ale compartimentului de cercetare ştiinţifică în domeniul viticultură-vinificaţie. Structura şi organizarea actuală a SCDVV Blaj: - sector d...

Citește mai departe
Program de functionare si audiente

Programul de functionare si audiente I.PREZENTAREA UNITĂȚII: I.1 Denumirea:STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE BLAJ I.2 Statutul Juridic: INSTITUȚIE PUBLICĂ I.3 Actul de înfințare: CERTIFICAT DE INREGISTRARE SERIA.B NR.1469354 CUI RO1767070 I.4 Actul de functionare: REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ I.5...

Citește mai departe
Lista documentelor de interes public pe categorii potrivit legii 544/2001 si modalitati de contestare & standardul de publicare a documentelor de interes public

Lista documentelor de interes public pe categorii potrivit legii 544/2001 privindaccesul la informații de interes public: - actele normative care reglementează organizarea și funcționarea SCDVV BlajLegislatie: Legea 45/2009 cu modif ulterioare Legea 72/2011, HG 243/2018, Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare, Protectia datelor,...

Citește mai departe
Resurse financiare, bugetul, bilanțul contabil, executia bugetara

Finanţarea activităţii Resurse financiare Subventii de la bugetul de stat în baza HG 243/2018 pentru cheltuieli de personal, materiale, achiziții etc Fondurile propii, provin din: exploatarea suprafețelor de teren pe care SCDVV Blaj le are in administrare și valorificarea producției obținute de pe aceste terenuri: strugurii, materi...

Citește mai departe
Organigrama & Statul de functii & Salarii

ORGANIGRAMA SCDVV BLAJ Indiferent de dimensiunile sale, orice firma are nevoie de un sistem intern de organizare, pentru a putea functiona in conditii optime. In prezent, organigrama este sistemul care permite organizarea angajatilor in departamente, realizarea unei scari ierarhice, dar si o trasare generala a responsabilitatilor, alaturi de fisa...

Citește mai departe
Declarații de avere și interese 2019-2022

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ &ndash 2022 A SCDVV BLAJ 1.NOȚIUNI INTRODUCTIVE Stațiune de cercetare-dezvoltare pentru viticultură și vinificație Blaj, prin Compartimentul achiziții, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. 3 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a preveder...

Citește mai departe
Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea SCDVV Blaj

STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE BLAJ, jud.Alba este persoana juridică romană, organizată ca institutie de drept public, din domeniul agricol, având ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare.(art.34 alin.1 Legea nr. 45/2009) Actele normative care reglementează organizarea și funcționa...

Citește mai departe
Responsabil cu difuzarea informațiilor publice : Compartimentului juridic al SCDVV Blaj

Compartimentul juridic jurist Vaida Maria Activități și operațiuni ale compartimentului juridic al SCDVV Blaj Difuzarea informatiilor publice:LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Forma consolidată a Legii nr. 544/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001, la ...

Citește mai departe