documente de interes public


Prezentarea unitatii /Program de functionare si audiente

Prezentarea unitatii/ Programul de functionare si audiente I.PREZENTAREA UNITĂȚII: I.1 Denumirea:STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE BLAJ I.2 Statutul Juridic: INSTITUȚIE PUBLICĂ I.3 Actul de înfințare: CERTIFICAT DE INREGISTRARE SERIA.B NR.1469354 CUI RO1767070 I.4 Actul de functionare: REGULAMENTUL DE ORD...

Citește mai departe
Lista documentelor de interes public pe categorii potrivit legii 544/2001 si modalitati de contestare

Lista documentelor de interes public pe categorii potrivit legii 544/2001 privindaccesul la informații de interes public: - actele normative care reglementează organizarea și funcționarea SCDVV BlajLegislatie: Legea 45/2009 cu modif ulterioare Legea 72/2011, HG 243/2018, Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare, Protectia datelor,...

Citește mai departe
Resurse financiare, bugetul și bilanțul contabil

Finanţarea activităţii Resurse financiare Subventii de la bugetul de stat în baza HG 243/2018 pentru cheltuieli de personal, materiale, achiziții etc Fondurile propii, provin din: exploatarea suprafețelor de teren pe care SCDVV Blaj le are in administrare și valorificarea producției obținute de pe aceste terenuri: strugurii, materi...

Citește mai departe
Programe și strategii proprii 2020-2024- situatia economica 2007-2021

STRATEGIA MANAGERIALĂ A STAȚIUNII DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE BLAJ 2020-2024 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Ca principiu director, prezentul proiect managerial se doreşte a fi o extensie a realizărilor obţinute în ultimii 4 ani de către colectivul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificați...

Citește mai departe
Statul de funcții

STATUL DE FUNCTII=Document sub forma de schema generala ce cuprinde posturile, functiile, limitele de salarizare si de incadrare ale personalului dintr-o unitate economica sau institutie. Reglementari in Codul Muncii state de functii Art. 30 Angajarea la institutii si autoritati publice si la alte unitati bugetare TITLUL II - Contract...

Citește mai departe
Achizitii -Investitii

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ &ndash 2022 A SCDVV BLAJ 1.NOȚIUNI INTRODUCTIVE Stațiune de cercetare-dezvoltare pentru viticultură și vinificație Blaj, prin Compartimentul achiziții, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. 3 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a preveder...

Citește mai departe
Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea SCDVV Blaj

STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE BLAJ, jud.Alba este persoana juridică romană, organizată ca institutie de drept public, din domeniul agricol, având ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare.(art.34 alin.1 Legea nr. 45/2009) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea SC...

Citește mai departe
Responsabil cu difuzarea informațiilor publice : Compartimentului juridic al SCDVV Blaj

Compartimentul juridic jurist Vaida Maria Activități și operațiuni ale compartimentului juridic al SCDVV Blaj Difuzarea informatiilor publice:LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Forma consolidată a Legii nr. 544/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001, la ...

Citește mai departe