Legislație - ROI


Codul Muncii stabileste urmatoarele categorii de dispozitii care trebuie sa existe in mod obligatoriu in orice Regulament Intern:

  • reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii
  • reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii
  • drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor
  • procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor
  • reguli concrete privind disciplina muncii in unitate
  • abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile
  • reguli referitoare la procedura disciplinara
  • modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice
  • criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor