documente de interes public


Resurse financiare, bugetul, bilanțul contabil, execuția bugetară

Finanţarea activităţii Resurse financiare Subventii de la bugetul de stat în baza HG 243/2018 pentru cheltuieli de personal, materiale, achiziții etc Fondurile propii, provin din: exploatarea suprafețelor de teren pe care SCDVV Blaj le are in administrare și valorificarea producției obținute de pe aceste terenuri: strugurii, materi...

Citește mai departe
Organigrama & Statul de funcții & Salarii

ORGANIGRAMA SCDVV BLAJ Indiferent de dimensiunile sale, orice firma are nevoie de un sistem intern de organizare, pentru a putea functiona in conditii optime. In prezent, organigrama este sistemul care permite organizarea angajatilor in departamente, realizarea unei scari ierarhice, dar si o trasare generala a responsabilitatilor, alaturi de fisa...

Citește mai departe
Strategia anuală de achizitii publice

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ &ndash 2022 A SCDVV BLAJ 1.NOȚIUNI INTRODUCTIVE Stațiune de cercetare-dezvoltare pentru viticultură și vinificație Blaj, prin Compartimentul achiziții, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. 3 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a preveder...

Citește mai departe
Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea SCDVV Blaj

STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE BLAJ, jud.Alba este persoana juridică romană, organizată ca institutie de drept public, din domeniul agricol, având ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare.(art.34 alin.1 Legea nr. 45/2009) Actele normative care reglementează organizarea și funcționa...

Citește mai departe
Responsabil cu difuzarea informațiilor publice : Compartimentului juridic al SCDVV Blaj

Compartimentul juridic jurist Vaida Maria Activități și operațiuni ale compartimentului juridic al SCDVV Blaj Difuzarea informatiilor publice:LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Forma consolidată a Legii nr. 544/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001, la ...

Citește mai departe