In derulare


Proiect ADER 6.3.13 Vitis-IoTech/ 2023-2026

&ldquoADER 6.3.13: Smart Viticulture Based on IoT Techniques - Premise for Climate Change Management&rdquo, owner SCDVV Blaj, partners National University of Science and Technology Politehnica Bucharest (led by AI Multimedia Lab) and SCDVV Miniș, funded by Ministry of Agriculture and Rural Development, contract no. ADER 6.3.13/27.07.2023&rdquo....

Citește mai departe
Proiect cercetare sectorial ADER 714 Faza III /2021

Rezumatul fazei În Faza III /2021, a proiectului de cercetare, s-au efectuat activităţiile prevăzute în planul de realizare, respectiv: optimizarea sistemului de prognoza si avertizare, elaborarea de aplicatii bioinformatice rapide şi eficiente la nivel zonal şi local, evaluarea experimentarii şi optimizarea noilor tehnologii fitosanit...

Citește mai departe
Proiect ADER 753 Faza III /2021

Citește mai departe
Proiect ADER 753 Faza II - 2020

OBIECTIVUL 2 Monitorizarea interrelaţiilor dintre factorii de risc biotici şi abiotici şi manifestarea bolilor lignicole fungice în plantaţiile viticole studiate. În podgoria Miniş-Măderat, anul viticol 2019 &ndash 2020 se caracterizează printr-o repartizare neuniformă a precipitațiilor față de media normală a lunilor din anii viticol...

Citește mai departe
ADER 714. ETAPA II

Coordonator - STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE BLAJ Proiectul: ADER 7.1.4.: &bdquoEvaluarea vulnerabilităţii ecosistemului viticol la impactul dăunător al organismelor concurente şi antagonice, în vederea elaborării şi implementării unor noi tehnologii de control fitosanitar adaptate factorilor de stres ...

Citește mai departe
Lista cu proiecte de cercetare ADER 2019-2022

Listă proiecte de cercetare aflate in derulare MADR Plan Sectorial ADER 2022 - 6 proiecte, din care 2 proiecte în coordonarea SCDVV Blaj Programul Cod / Denumire proiect Funcţia în proiect Director Proiect / Responsabil proiect Perioada de derulare MADR Plan Sectorial ADER 2022 ADER ...

Citește mai departe
Proiect ADER 714 Etapa I

ADER 7.1.4 - Evaluarea vulnerabilităţii ecosistemului viticol la impactul dăunător al organismelor concurente şi antagonice, în vederea elaborării şi implementării unor noi tehnologii de control fitosanitar adaptate factorilor de stres biotici şi abiotici, cu impact redus asupra mediului Ecosistemele viticole adăpostesc o mare varietate de mi...

Citește mai departe
Proiect ADER 753 Etapa I

Identificarea bolilor fungice de lemn la viţa de vie prin metode moleculare&rdquo Bolile lemnului viței de vie (BLV) sunt considerate cele mai distrugătoare boli ale viței de vie din ultimii treizeci de ani fiind în creștere rapidă în toate țările cultivatoare şi sunt considerate în prezent una dintre cele mai relevante provocări pe...

Citește mai departe